Muzeum Polskich
Formacji Granicznych im. mjr. Władysława Raginisa Przygotowanie materiałów -

Nawigacja

Przygotowanie materiałów

24.04.2020

  • Kabina bezcieniowa

Kabina bezcieniowa (prototyp) do wykonywania zdjęć eksponatów, zbudowana w Archiwum Straży Granicznej w Szczecinie we wrześniu 2010 r.


  • Pomieszczenie atelier w Archiwum SG

Pracownicy i funkcjonariusze Archiwum Straży Granicznej w Szczecinie, przygotowujący materiały niezbędne do zamieszczenia na stronie internetowej „Muzeum Polskich Formacji Granicznych” (pomieszczenie atelier w Archiwum SG).

Pracownicy i funkcjonariusze Archiwum Straży Granicznej w Szczecinie podczas montażu atelier i fotografowania eksponatów na terenie Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu (14 – 18.04.2011 r.).

Pracownicy i funkcjonariusze Archiwum Straży Granicznej w Szczecinie podczas montażu atelier i fotografowania eksponatów na terenie Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu (23 – 27.04.2012 r.).do góry