Muzeum Polskich
Formacji Granicznych im. Mjr. Władysława Raginisa Przygotowanie materiałów -

Nawigacja

Przygotowanie materiałów

Przygotowanie materiałów

09.10.2017

Kabina bezcieniowa (prototyp) do wykonywania zdjęć eksponatów, zbudowana w Archiwum Straży Granicznej w Szczecinie we wrześniu 2010 r.

Pracownicy i funkcjonariusze Archiwum Straży Granicznej w Szczecinie, przygotowujący materiały niezbędne do zamieszczenia na stronie internetowej „Muzeum Polskich Formacji Granicznych” (pomieszczenie atelier w Archiwum SG).

Pracownicy i funkcjonariusze Archiwum Straży Granicznej w Szczecinie podczas montażu atelier i fotografowania eksponatów na terenie Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu (14 – 18.04.2011 r.).

Pracownicy i funkcjonariusze Archiwum Straży Granicznej w Szczecinie podczas montażu atelier i fotografowania eksponatów na terenie Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu (23 – 27.04.2012 r.).

do góry