Muzeum Polskich
Formacji Granicznych im. mjr. Władysława Raginisa Łączność 1945-1990 - Łączność -

Nawigacja

Łączność

10.01.2022

  • Sieci telefoniczne

  • Dalekopisy

  • Łączność radiowado góry