Muzeum Polskich
Formacji Granicznych im. mjr. Władysława Raginisa Z Operacji FOA 2020 Land Kiskunhalas - Teksty -

Nawigacja

Teksty

02.10.2020

  • Z Operacji FOA 2020 Land Kiskunhalas.

W dniach od 25.02.2020 r. do 18.06.2020 r. funkcjonariusze SG RP uczestniczyli we Wspólnej Operacji FOA 2020 Land Kiskunhalas koordynowanej przez Agencję FRONTEX. Miejscem oddelegowania była Regionalna Komenda Policji w Kiskunhalas (In depth Control Unit Kiskunhalas) - odcinek granicy lądowej pomiędzy Węgrami a Serbią.

Rejon służbowej odpowiedzialności IdCU (In depth Control Unit) Kiskunhalas stanowi linia granicy węgiersko-serbskiej położonej w terenie nizinnym międzyrzecza Dunaju i Cisy, w obszarze komitatu Bacs-Kiskun. Ochrona granicy na miejscu operacji polegała na patrolowaniu i obserwacji odcinków granicy, sprawdzaniu pustostanów, miejsc dogodnych do ukrycia się w pobliżu dróg dojazdowych, patrolowaniu dróg dojazdowych w rejonie przygranicznym, kontrolowaniu pojazdów pod kątem ujawnienia osób nielegalnie przebywających na terytorium Węgier. Ponadto szczegółowo kontrolowana była droga dojazdowa oraz rejon przejść granicznych z Serbią: Tompa, Hercegszanto.

Patrole mobilne realizowane były głównie w rejonie miejscowości przygranicznych: Baja, Nagybaracska, Szeremlegat, Gara, Batmonostor, Vaskut, Uj-Mohacs. Patrolowane były również przyległe do tych miejscowości obszary i drogi leśne oraz rejon przybrzeżny rzeki Dunaj. Szczególnie monitorowano rejon odcinka ok. 10 km granicy węgiersko-serbskiej, który przebiega przez obszar Parku Narodowego Dunaj – Drawa, gdzie wyjątkowo nie występuje zabezpieczenie w formie metalowego ogrodzenia. Rejon ten jest patrolowany całodobowo przez siły ok. 20 policjantów oraz ok. 40 żołnierzy węgierskich, ponadto używane tam są drony obserwacyjne, stacjonarne kamery termowizyjne oraz detektory ruchu.

Służby realizowano zgodnie z otrzymanym miesięcznym grafikiem, który przygotowany został przez Koordynatora LCC Kiskunhalas – oficera Policji węgierskiej. Polscy funkcjonariusze SG wchodzili w skład patrolu z węgierską policją.


Notatkę i materiał zdjęciowy przygotował mjr SG Piotr Kaczmarczyk.


do góry