Muzeum Polskich
Formacji Granicznych im. mjr. Władysława Raginisa Umundurowanie od 1991 -

Nawigacja

Umundurowanie od 1991

23.06.2020

kliknij dwa trazy
3D 
 1. Nazwa własna: mundur oficera Straży Granicznej
 2. Charakterystyka przedmiotu: mundur składający się z marynarki z dystynkcjami pułkownika SG na naramiennikach, spodni oraz czarnych półbutów. Na patkach metalowe korpusówki formacji, na prawym przedramieniu umieszczony półkolisty napis „Straż Graniczna”
 3. Czas powstania: lata 90.
 4. Hasła przedmiotowe: Straż Graniczna, umundurowanie
 5. Miejsce przechowywania/właściciel: Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie
kliknij dwa trazy
3D 
 1. Nazwa własna: mundur chorążego Straży Granicznej
 2. Charakterystyka przedmiotu: mundur składający się z olimpijki z dystynkcjami starszego chorążego sztabowego SG i emblematem formacji (umieszczonym na prawym przedramieniu); spodni oraz czarnych półbutów
 3. Czas powstania: lata 90.
 4. Hasła przedmiotowe: Straż Graniczna, umundurowanie
 5. Miejsce przechowywania/właściciel: Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie
kliknij dwa trazy
3D 
 1. Nazwa własna: mundur galowy kontradmirała SG Konrada Wiśniowskiego, Komendanta Morskiego Oddziału Straży Granicznej w latach 1998-2007
 2. Charakterystyka przedmiotu: mundur galowy. W zestawie: granatowa, dwurzędowa kurtka mundurowa kontradmirała z dystynkcjami haftowanymi złotą taśmą i bajorkiem na rękawach oraz takimiż emblematami godła państwowego na klapach kołnierza. Na prawym rękawie plakietka Straży Granicznej na czarnej podkładce. W uzupełnieniu sznury galowe generała (tzw. „akselbanty”) w kolorze złotym. Koszula biała, krawat koloru czarnego, długie spodnie i pantofle w kolorze czarnym. Czapka garnizonowa z białym denkiem, czarnym otokiem i orłem marynarskim (tj. z kotwicą umieszczoną na tarczy amazonek). Na niej oznaki dystynkcji kontradmirała haftowane złotym bajorkiem na daszku i suwaku podpinki
 3. Czas powstania: 2002 r.
 4. Hasła przedmiotowe: Straż Graniczna, umundurowanie
 5. Miejsce przechowywania/ właściciel: Sala Tradycji Polskich Formacji Granicznych Centralnego Ośrodka Szkolenia SG w Koszalinie
kliknij dwa trazy
3D 
 1. Nazwa własna: mundur wyjściowy gen. bryg. SG Tadeusza Frydrycha, zastępcy Komendanta głównego Straży Granicznej w latach 2003-2005
 2. Charakterystyka przedmiotu: mundur wyjściowy. W zestawie: kurtka mundurowa, jednorzędowa w kolorze khaki z dystynkcjami generała brygady haftowanymi bajorkiem na naramiennikach i takimiż emblematami godła państwowego na klapach kołnierza. Nad prawą górną kieszenią zielona tabliczka identyfikacyjna z nazwiskiem „T. FRYDRYCH”. Nad lewą kieszenią wojskowa odznaka skoczka spadochronowego z cyfrą „7” w wieńcu (oznaczająca ilość oddanych skoków). Poniżej zestaw baretek, w kolejności od góry: Order Odrodzenia Polski V klasy (krzyż kawalerski), Złoty Krzyż Zasługi, Srebrny Medal „Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny”, Srebrny Medal „Za Zasługi dla Obronności Kraju”, Złota Odznaka „Za Zasługi w Ochronie Granic PRL”, Srebrna Odznaka „Za Zasługi w Ochronie Porządku Publicznego”. Na lewej kieszeni Honorowy Znak Korpusu Ochrony Pogranicza. Na prawej kieszeni odznaka absolwenta Akademii Sztabu Generalnego WP. Nad nią miniaturka Odznaki Straży Granicznej. Na prawym ramieniu plakietka Straży Granicznej na zielonym podkładzie. Koszula oliwkowa, krawat koloru khaki. Spodnie długie z generalskimi lampasami koloru zielonego i czarne pantofle. Czapka garnizonowa z zielonym otokiem, godłem państwowym na zielonej emaliowanej tarczy z napisem „Straż Graniczna” oraz dystynkcjami generała brygady haftowanymi bajorkiem
 3. Czas powstania: 2002-2005 r.
 4. Hasła przedmiotowe: Straż Graniczna, umundurowanie
 5. Miejsce przechowywania/ właściciel: Sala Tradycji Polskich Formacji Granicznych Centralnego Ośrodka Szkolenia SG w Koszalinie
kliknij dwa trazy
3D 
 1. Nazwa własna: Mundur galowy gen. dyw. SG Józefa Klimowicza, Komendanta Głównego Straży Granicznej w latach 2001-2005
 2. Charakterystyka przedmiotu: mundur galowy do wystąpień służbowych. W zestawie: kurtka mundurowa, jednorzędowa w kolorze khaki z dystynkcjami generała dywizji haftowanymi bajorkiem na naramiennikach i takimiż emblematami godła państwowego na klapach kołnierza. Nad prawą górną kieszenią zielona tabliczka identyfikacyjna ze słupem granicznym wpisanym w kontur Polski i nazwiskiem „KLIMOWICZ”. Nad lewą kieszenią zestaw baretek, w kolejności od góry: Złoty Krzyż Zasługi, Srebrny Krzyż Zasługi, Srebrny Medal „Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny”, Złoty Medal „Za Zasługi dla Obronności Kraju”, Złota Odznaka „Za Zasługi w Ochronie Porządku Publicznego”, Brązowa Odznaka „W Służbie Narodu”, Złota Odznaka „Za Zasługi w Ochronie Granic PRL”. Na prawym ramieniu plakietka Straży Granicznej na zielonym podkładzie. W uzupełnieniu szarosrebrne sznury galowe generała (tzw. „akselbanty”.). Pas główny skórzany w kolorze czarnym ze srebrzoną klamrą dwubolcową. Koszula biała, krawat koloru khaki, spodnie tzw. bryczesy z generalskimi lampasami koloru zielonego i buty z cholewami (tzw. „oficerki”). Czapka garnizonowa z zielonym otokiem, godłem państwowym na zielonej emaliowanej tarczy z napisem „Straż Graniczna” i dystynkcjami generała dywizji haftowanymi bajorkiem
 3. Czas powstania: 2004 r.
 4. Hasła przedmiotowe: Straż Graniczna, umundurowanie
 5. Miejsce przechowywania/ właściciel: Sala Tradycji Polskich Formacji Granicznych Centralnego Ośrodka Szkolenia SG w Koszalinie
kliknij dwa trazy
3D 
 1. Nazwa własna: czapka garnizonowa chorążego Straży Granicznej
 2. Charakterystyka przedmiotu: czapka wykonana z sukna, z dystynkcjami starszego chorążego SG, z okutym daszkiem oraz metalowym godłem państwowym
 3. Czas powstania: początek lat 90.
 4. Hasła przedmiotowe: Straż Graniczna, umundurowanie
 5. Miejsce przechowywania/właściciel: Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie
kliknij dwa trazy
3D 
 1. Nazwa własna: furażerka oficera Straży Granicznej
 2. Charakterystyka przedmiotu: furażerka wykonana z sukna z dystynkcjami podporucznika SG oraz drukowanym godłem państwowym
 3. Czas powstania: początek lat 90.
 4. Hasła przedmiotowe: Straż Graniczna, umundurowanie
 5. Miejsce przechowywania/właściciel: Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie
kliknij dwa trazy
3D 
 1. Nazwa własna: czapka garnizonowa oficera Straży Granicznej
 2. Charakterystyka przedmiotu: czapka wykonana z sukna z dystynkcjami kapitana SG, z okutym daszkiem oraz metalowym godłem państwowym
 3. Czas powstania: lata 90.
 4. Hasła przedmiotowe: Straż Graniczna, umundurowanie
 5. Miejsce przechowywania/właściciel: Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie
kliknij dwa trazy
3D 
 1. Nazwa własna: czapka garnizonowa oficera Straży Granicznej
 2. Charakterystyka przedmiotu: czapka wykonana z sukna, z dystynkcjami pułkownika SG oraz haftowanym godłem państwowym
 3. Czas powstania: lata 90.
 4. Hasła przedmiotowe: Straż Graniczna, umundurowanie
 5. Miejsce przechowywania/właściciel: Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie
kliknij dwa trazy
3D 
 1. Nazwa własna: beret podoficera Straży Granicznej
 2. Charakterystyka przedmiotu: beret koloru zielonego, wykonany z sukna z godłem państwowym oraz dystynkcjami sierżanta SG
 3. Czas powstania: lata 90.
 4. Hasła przedmiotowe: Straż Graniczna, umundurowanie
 5. Miejsce przechowywania/właściciel: Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie
kliknij dwa trazy
3D 
 1. Nazwa własna: czapka garnizonowa chorążego Straży Granicznej
 2. Charakterystyka przedmiotu: czapka wykonana z sukna z dystynkcjami młodszego chorążego SG oraz drukowanym godłem państwowym
 3. Czas powstania: lata 90.
 4. Hasła przedmiotowe: Straż Graniczna, umundurowanie
 5. Miejsce przechowywania/właściciel: Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie
kliknij dwa trazy
3D 
 1. Nazwa własna: beret szeregowca Straży Granicznej
 2. Charakterystyka przedmiotu: beret koloru zielonego, wykonany z sukna z godłem państwowym
 3. Czas powstania: po 2000 r.
 4. Hasła przedmiotowe: Straż Graniczna, umundurowanie
 5. Miejsce przechowywania/właściciel: Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie
kliknij dwa trazy
3D 
 1. Nazwa własna: czapka garnizonowa chorążego Straży Granicznej
 2. Charakterystyka przedmiotu: czapka wykonana z sukna, z dystynkcjami młodszego chorążego SG oraz metalowym godłem państwowym
 3. Czas powstania: po 2000 r.
 4. Hasła przedmiotowe: Straż Graniczna, umundurowanie
 5. Miejsce przechowywania/właściciel: Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie


do góry