Muzeum Polskich
Formacji Granicznych im. mjr. Władysława Raginisa Kroniki od 1991 - Kroniki -

Nawigacja

Kroniki

15.09.2020

pdf 
 1. Tytuł: kronika
 2. Treść: kronika Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej
 3. Hasła przedmiotowe: Straż Graniczna, kroniki
 4. Wytwórca: Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej
 5. Czas powstania: 1991-1992
 6. Miejsce sporządzenia: Kętrzyn, Polska
 7. Materiał i technika wykonania: maszynopis, kolorowe fotografie
 8. Wymiary: 21 x 29,5 cm
 9. Stan zachowania: dobry
 10. Miejsce przechowywania/właściciel: Archiwum Straży Granicznej w Szczecinie
pdf 
 1. Tytuł: kronika Łużyckiego Oddziału Straży Granicznej
 2. Treść: kronika dokumentująca powstanie i pierwsze lata działalności ŁOSG w Lubaniu
 3. Hasło przedmiotowe: Straż Graniczna, kroniki
 4. Wytwórca: mjr mgr Leszek Duczyński
 5. Czas powstania: 1991 – 1993
 6. Miejsce sporządzenia: Polska, Lubań
 7. Materiał i technika wykonania: kronika w twardej bordowej oprawie z białymi kartami, zawierającymi fotografie i opisy (wykonane drukiem maszynowym)
 8. Wymiary: 25 x 34,5 cm
 9. Stan zachowania: bardzo dobry
 10. Miejsce przechowywania/ właściciel: depozyt Sali Tradycji Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych SG w Lubaniu
pdf 
 1. Tytuł: kronika Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej
 2. Treść: kronika Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej z lat 1990 – 2000
 3. Hasła przedmiotowe: Straż Graniczna, kroniki
 4. Wytwórca: Podlaski Oddział Straży Granicznej
 5. Czas powstania: 2000 r.
 6. Miejsce sporządzenia: Polska, Białystok
 7. Materiał i technika wykonania: PDF
 8. Wymiary: brak danych
 9. Stan zachowania: bardzo dobry
 10. Miejsce przechowywania/właściciel: Podlaski Oddział Straży Granicznej w Białymstoku
pdf 
 1. Tytuł: kronika Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej
 2. Treść: kronika Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej z lat 2000 - 2010
 3. Hasła przedmiotowe: Straż Graniczna, kroniki
 4. Wytwórca: Podlaski Oddział Straży Granicznej
 5. Czas powstania: 2010 r.
 6. Miejsce sporządzenia: Polska, Białystok
 7. Materiał i technika wykonania: PDF
 8. Wymiary: brak danych
 9. Stan zachowania: bardzo dobry
 10. Miejsce przechowywania/właściciel: Podlaski Oddział Straży Granicznej w Białymstoku


do góry