Muzeum Polskich
Formacji Granicznych im. mjr. Władysława Raginisa Lubuski Oddział Straży Granicznej - Po 1991 -

Nawigacja

Po 1991

Lubuski Oddział Straży Granicznej

12.05.2020

  • Lubuski Oddział Straży Granicznej

W związku ze zmianami ustrojowymi zachodzącymi w naszym kraju, pod koniec 1989 roku zostają podjęte prace nad powołaniem nowej formacji odpowiadającej współczesnym wymogom. 12 października 1990 roku Sejm Rzeczypospolitej Polskiej uchwala ustawę o Straży Granicznej, która wchodzi w życie 19 listopada 1990 roku. W myśl tej ustawy Minister Spraw Wewnętrznych w ciągu sześciu miesięcy ma powołać Straż Graniczną. Pierwsze struktury organizacyjne nowej formacji utworzone zostają już w grudniu 1990 roku. 20 marca 1991 roku na stanowisko komendanta Lubuskiego Oddziału Straży Granicznej powołany zostaje płk Marek Kamiński. Uczestniczy on w tworzeniu struktur organizacyjnych Oddziału. Koordynuje i wprowadza w życie rozwiązania w zakresie funkcjonowania tworzonego Oddziału i ochronie granicy państwowej. Prace zakończone zostają 15 maja 1991 roku. Zarządzeniem nr 47 Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 maja 1991 roku w sprawie zorganizowania Straży Granicznej i rozformowania WOP - powstaje Lubuski Oddział Straży Granicznej w Krośnie Odrzańskim. Przejmuje on do ochrony odcinek byłej Lubuskiej Brygady WOP. Oddział ochraniał wówczas zachodnią granicę państwa na długości 208,440 km województwa zielonogórskiego i gorzowskiego.

W roku 1992 w dowód wdzięczności społeczeństwo ufundowało sztandar dla Lubuskiego Oddziału Straży Granicznej.

Zadania w ochronie granicy państwowej wykonywane były przez 15 strażnic i 6 granicznych placówek kontrolnych z czego 5 to przejścia drogowe, 4 kolejowe, 2 rzeczne i 1 lotnicze ( przez cały czas Oddział przechodzi reorganizację).

Z wejściem Polski do Unii Europejskiej dnia 1 maja 2004 roku, a następnie przystąpienie Polski do grona państw – sygnatariuszy Schengen, które nastąpiło z dniem 21 grudnia 2007 roku (lotnisk od 31 marca 2008 roku), pojawiły się nowe zadania dla Oddziału. Spoczęła na nim odpowiedzialność za europejskie bezpieczeństwo wewnętrzne związane z ochroną przed nielegalną migracją oraz zwalczaniem przestępczości transgranicznej o charakterze zorganizowanym.

Oddział współpracuje ze służbami odpowiadającymi za bezpieczeństwo i porządek publiczny, z instytucjami państwowymi, samorządowymi i organizacjami społecznymi, a także ze służbami państw sąsiednich.

Od 1 grudnia 2007 roku zaczyna funkcjonować Placówka SG w Kaliszu.

Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 kwietnia 2009 roku – Lubuski Oddział Straży Granicznej przemianowany zostaje na Nadodrzański Oddział Straży Granicznej.


  • Komendanci Lubuskiego Oddziału SG

  • płk SG Marek Kamiński ( 20.03.1991 r. - 15.11.1996 r. )
  • płk SG Szymon Wieczorek ( 21.11.1996 r. - 2.04. 2001 r.)
  • ppłk SG Józef Ostapkowicz ( 3.04.2001 r. - 11.04.2002 r. )
  • gen. bryg. SG Jacek Bogdan ( 12.04.2002 r.- 16.03.2006 r.)
  • płk SG Jarosław Frączyk ( 19.04.2006 r. - 31.05.2009 r.)

Opracowała: chor. sztab. Elżbieta Kojtych
Konsultacja historyczna: mgr Anna Green


do góry