Muzeum Polskich
Formacji Granicznych im. mjr. Władysława Raginisa Nadanie imienia - Filmy po 1991 -

Nawigacja

Filmy po 1991

Nadanie imienia

04.09.2020

 

  1. Tytuł: nadanie imienia
  2. Tematyka: uroczystość nadania imienia Centralnemu Ośrodkowi Szkolenia Straży Granicznej, połączona z pożegnaniem starego sztandaru i wręczenia nowego
  3. Streszczenie: fragment mszy świętej w kaplicy SG pw. Św. Faustyny oraz wybrane części uroczystości wręczenia nowego sztandaru z imieniem patrona szkoły Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego, połączone z pożegnaniem starego, dotychczas używanego znaku, z udziałem zaproszonych gości i kadry Ośrodka.Stary sztandar oddał poczet sztandarowy w składzie: ppłk SG Dariusz Jarmuziewicz, kpt. SG Jan Sikorski, chor. SG Sławomir Krakowiak; nowy znak szkoły przejął poczet sztandarowy w składzie: ppor. SG Łukasz Kukiełczyński, mł. chor. Rafał Parzuchowski oraz słuchacz szkoły szer. Marcin Matuszewski
  4. Hasła przedmiotowe: Straż Graniczna, uroczystości
  5. Autor filmu: Zbigniew Rybak, Krzysztof Waściński
  6. Autor scenariusza: Arleta Kaniewska-Żamojć
  7. Data nagrania materiału: 19 marzec 2007 r.
  8. Data powstania filmu: 30 marzec 2011 r.
  9. Czas: 01:07 min.
  10. Miejsce przechowywania/ właściciel: Centralny Ośrodek Szkolenia SG w Koszalinie


do góry