Muzeum Polskich
Formacji Granicznych im. mjr. Władysława Raginisa Nadanie sztandaru - Filmy po 1991 -

Nawigacja

Filmy po 1991

Nadanie sztandaru

04.09.2020

 

  1. Tytuł: nadanie sztandaru
  2. Tematyka: uroczystość wręczenia sztandaru Centralnemu Ośrodkowi Szkolenia Straży Granicznej
  3. Streszczenie: obchody uroczystego nadania sztandaru Centralnego Ośrodka Szkolenia Straży Granicznej, połączone z pożegnaniem starego, dotychczas używanego znaku Bałtyckiej Brygady Wojsk Ochrony Pogranicza. Nadania sztandaru dokonał przedstawiciel KGSG płk Eugeniusz Zuziak. Obecni byli przedstawiciele władz wojewódzkich, miasta Koszalina i inni zaproszeni goście. Poczet sztandarowy z nowym sztandarem wystąpił w składzie: ppor. Dariusz Jarmuziewicz, mł. chor. Jan Sikorski, sierż. Janusz Wolski
  4. Hasła przedmiotowe: Straż Graniczna, uroczystości
  5. Autor filmu: Jan Popławski, Zbigniew Rybak
  6. Autor scenariusza: Arleta Kaniewska-Żamojć
  7. Data nagrania materiału: 19.06.1993 r.
  8. Data powstania filmu: 30 marzec 2011 r.
  9. Czas: 01:37 min.
  10. Miejsce przechowywania/ właściciel: Centralny Ośrodek Szkolenia SG w Koszalinie


do góry