Muzeum Polskich
Formacji Granicznych im. mjr. Władysława Raginisa Znaki graniczne - Filmy 1918-1939 -

Nawigacja

Filmy 1918-1939

Znaki graniczne

18.05.2021

 

  1. Tytuł: Bieszczadzki ślad przedwojennej granicy polsko - czechosłowackiej
  2. Tematyka: film przedstawiający inwentaryzację zachowanych znaków granicznych z przedwojennej granicy polsko - czechosłowackiej
  3. Hasła przedmiotowe: Straż Graniczna, granica lądowa, znaki graniczne
  4. Autor filmu: Bogusław Tomaszewski
  5. Autor scenariusza: Bogusław Tomaszewski
  6. Data powstania: 2011 r.
  7. Miejsce przechowywania/właściciel: Bogusław Tomaszewski


do góry