Muzeum Polskich
Formacji Granicznych im. mjr. Władysława Raginisa Uroczystości upamiętniająca MJP - Działalność upamiętniająca Marszałka -

Nawigacja

Działalność upamiętniająca Marszałka

03.12.2020

pdf 
 1. Tytuł: rozkaz Komendanta Straży Granicznej z 04.06.1935 r. dotyczący pobrania ziemi z granic
 2. Treść: program uroczystości pobrania ziemi z granic Rzeczypospolitej i złożenia jej na budowanym Kopcu Marszałka Józefa Piłsudskiego na Sowińcu w Krakowie, zaplanowanych na 16, 20 oraz 21 czerwca 1935 r.
 3. Hasła przedmiotowe: Straż Graniczna, udział w życiu publicznym
 4. Wytwórca: Komenda Straży Granicznej
 5. Czas powstania: 04.06.1935 r.
 6. Miejsce sporządzenia: Polska, Warszawa
 7. Materiał i technika wykonania: maszynopis
 8. Wymiary: 21 × 29,5 cm
 9. Stan zachowania: dobry
 10. Miejsce przechowywania/właściciel: Archiwum Straży Granicznej w Szczecinie
pdf 
 1. Tytuł: załączniki do rozkazu Komendanta Straży Granicznej z 04.06.1935 r.
 2. Treść: rozkaz Komendanta Straży Granicznej, ślubowanie oraz orędzie prezydenta Ignacego Mościckiego, odczytywane podczas pobierania ziemi z granic Rzeczypospolitej
 3. Hasła przedmiotowe: Straż Graniczna, udział w życiu publicznym
 4. Wytwórca: Komenda Straży Granicznej
 5. Czas powstania: 04.06.1935 r.
 6. Miejsce sporządzenia: Polska, Warszawa
 7. Materiał i technika wykonania: maszynopis
 8. Wymiary: 21 × 29,5 cm
 9. Stan zachowania: dobry
 10. Miejsce przechowywania/właściciel: Archiwum Straży Granicznej w Szczecinie
pdf 
 1. Tytuł: zarządzenie zastępcy Komendanta Straży Granicznej z 13.06.1935 r.
 2. Treść: zarządzenie organizacyjne dotyczące pobytu w Krakowie delegacji przybyłych w celu złożenia ziemi na budowanym Kopcu Marszałka Józefa Piłsudskiego na Sowińcu
 3. Hasła przedmiotowe: Straż Graniczna, udział w życiu publicznym
 4. Wytwórca: Komenda Straży Granicznej
 5. Czas powstania: 13.06.1935 r.
 6. Miejsce sporządzenia: Polska, Warszawa
 7. Materiał i technika wykonania: maszynopis
 8. Wymiary: 21 × 29,5 cm
 9. Stan zachowania: dobry
 10. Miejsce przechowywania/właściciel: Archiwum Straży Granicznej w Szczecinie
 do góry