Muzeum Polskich
Formacji Granicznych im. mjr. Władysława Raginisa Kalendarze -

Nawigacja

Kalendarze

03.08.2021

pdf 
 1. Tytuł: „Kalendarz Wojskowy na rok 1929
 2. Treść: kompendium wiedzy dla żołnierzy Wojska Polskiego
 3. Hasła przedmiotowe: Korpus Ochrony Pogranicza, prasa i wydawnictwa
 4. Wytwórca: Ministerstwo Spraw Wojskowych
 5. Czas powstania: 1928 r.
 6. Miejsce sporządzenia: Polska, Warszawa
 7. Materiał i technika wykonania: papier, druk
 8. Wymiary: 10,5 x 14,2 cm.
 9. Stan zachowania: dobry
 10. Miejsce przechowywania/właściciel: Piotr Kaźmierski
pdf 
 1. Tytuł: „Kalendarz Korpusu Ochrony Pogranicza 1933
 2. Treść: kompendium wiedzy dla żołnierzy Korpusu Ochrony Pogranicza
 3. Hasła przedmiotowe: Korpus Ochrony Pogranicza, prasa i wydawnictwa
 4. Wytwórca: Korpus Ochrony Pogranicza
 5. Czas powstania: 1932 r.
 6. Miejsce sporządzenia: Polska, Warszawa
 7. Materiał i technika wykonania: papier, druk
 8. Wymiary: 8,5 x 12 cm.
 9. Stan zachowania: dobry
 10. Miejsce przechowywania / właściciel: Sala Tradycji Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej w Białymstoku
pdf 
 1. Tytuł: „Kalendarzyk Żołnierza KOP na rok 1939
 2. Treść: kalendarz zawierający m.in.: zdjęcia i życiorysy najważniejszych osób w państwie, teksty pieśni, 10 przykazań żołnierza, wskazania dla żołnierzy na każdy miesiąc, informacje o powszechnym obowiązku służby wojskowej, prawa i obowiązki żołnierza, opis rodzajów urlopów, zasady otrzymywania uposażenia, opis opieki zdrowotnej, umundurowania, podstawy służby granicznej, podstawowe wiadomości z historii i geografii Polski
 3. Hasła przedmiotowe: Korpus Ochrony Pogranicza, prasa i wydawnictwa
 4. Wytwórca: Oddział Wychowania Żołnierza KOP
 5. Czas powstania: 1939 r.
 6. Miejsce sporządzenia: Polska, Warszawa, Salezjańska Szkoła Rzemiosł (Dział Grafiki), ul. Ks. Siemca 6
 7. Materiał i technika wykonania: druk
 8. Wymiary: 9,5 cm × 13,5 cm
 9. Stan zachowania: dobry
 10. Miejsce przechowywania/właściciel: Artur Ochał
pdf 
 1. Tytuł: „Kalendarz informacyjny dla podoficerów zawodowych na rok 1939/40. Część II
 2. Treść: kalendarz opracowany przez ppłk. Józefa Meksza, składa się z XXI rozdziałów dotyczących m.in.: stopni wojskowych, służby podoficerów zawodowych, podchorążych i nadterminowych, uposażenia, umundurowania, spraw emerytalnych, orderów i odznaczeń, wymiaru sprawiedliwości w wojsku
 3. Hasła przedmiotowe: Korpus Ochrony Pogranicza, prasa i wydawnictwa
 4. Wytwórca: Skład Główny. Główna Księgarnia Wojskowa
 5. Czas powstania: 1939 r.
 6. Miejsce sporządzenia: Polska, Warszawa, Krakowskie Przedmieście 11
 7. Materiał i technika wykonania: druk
 8. Wymiary: 10 cm × 14,5 cm
 9. Stan zachowania: dobry
 10. Miejsce przechowywania/właściciel: Archiwum Straży Granicznej w Szczecinie


do góry