Muzeum Polskich
Formacji Granicznych im. mjr. Władysława Raginisa Styczeń 2022 -

Nawigacja

Styczeń 2022

Iwona Wiśniewska
03.02.2022

Szanowni Internauci.

Informujemy, że dnia 04.01.2022 r. zamieściliśmy na stronie internetowej biogram płk. Antoniego Gedke – dowódcy Baonów Straży Granicznej (1923), pełniącego wcześniej służbę w Wojskowej Straży Granicznej (1919-1920), Strzelcach Granicznych (1920-1921) i Baonach Celnych (1921-1923), który wniósł duży wkład w budowę systemu ochrony granic w pierwszych latach tworzącej się II Rzeczypospolitej. Biogram opracowała Pani Karolina Piekarz w oparciu o materiały archiwalne przechowywane w Archiwum Straży Granicznej w Szczecinie, Wojskowym Biurze Historycznym - Centralnym Archiwum Wojskowym w Warszawie, Archiwum Akt Dawnych w Warszawie i Centralnym Archiwum Państwowym w Moskwie.

Na stronie prezentujemy także dokumenty i fotografie przybliżające działalność formacji granicznych w latach 1918-1939 (działy: „zaopatrzenie i opieka”, „zawody sportowe”), które udostępniło Archiwum Straży Granicznej w Szczecinie, Morski Oddział Straży Granicznej w Gdańsku oraz Pan Andrzej Olichwiruk. Wszystkie dodane fotografie są wyróżnione zieloną ramką.

Uwagę internautów zwracamy także na dział „prasa i wydawnictwa”, w którym zamieszczamy skany Biuletynu nr 59 (2021), wydanego przez Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie. Biuletyn ten powstał z okazji 30 rocznicy powołania Straży Granicznej i zawiera interesujące informacje o poszczególnych jednostkach Straży Granicznej w ujęciu historycznym.

Za okazaną pomoc serdecznie dziękujemy. Zespół redakcyjny Muzeum Polskich Formacji Granicznych.do góry