Muzeum Polskich
Formacji Granicznych im. mjr. Władysława Raginisa Dokumentacja - Dokumnetacja -

Nawigacja

Dokumnetacja

Dokumentacja

Izabela Skowrońska
01.04.2022

 część 1
pdf 
 część 2
pdf 
 część 3
pdf 
 część 4
pdf 
 część 5
pdf 
 1. Tytuł: Zasady działania służby kontrwywiadowczej - wykłady w Centralnej Szkole Straży Granicznej dla podoficerów
 2. Treść: wytyczne do służby kontrwywiadowczej
 3. Hasła przedmiotowe: szkolenie, system ochrony granic
 4. Wytwórca: Centralna Szkoła Straży Granicznej
 5. Czas powstania: lata 30. XX w.
 6. Miejsce sporządzenia: Polska
 7. Materiał i technika wykonania: papier, maszynopis
 8. Wymiary: brak danych
 9. Stan zachowania: dobry
 10. Miejsce przechowywania/właściciel: Instytut Pamięci Narodowej
pdf 
 1. Tytuł: Tymczasowy program zajęć w Szkole Podchorążych Wojskowej Straży Granicznej
 2. Treść: plan zajęć
 3. Hasła przedmiotowe: szkolenie
 4. Wytwórca: brak danych
 5. Czas powstania: ~ 1919 r.
 6. Miejsce sporządzenia: Polska
 7. Materiał i technika wykonania: papier, maszynopis
 8. Wymiary: 22 x 35 cm
 9. Stan zachowania: dobry
 10. Miejsce przechowywania/właściciel: Archiwum Straży Granicznej w Szczecinie
pdf 
 1. Tytuł: Tymczasowa Organizacja Saperów KOP
 2. Treść: instrukcja określająca strukturę organizacyjną, zadania, wyszkolenie i uzupełnienie służby saperskiej KOP
 3. Hasła przedmiotowe: Korpus Ochrony Pogranicza, szkolenia
 4. Wytwórca: Dowództwo Korpusu Ochrony Pogranicza
 5. Czas powstania: 1931 r.
 6. Miejsce sporządzenia: Polska, Warszawa
 7. Materiał i technika wykonania: maszynopis
 8. Wymiary: 21x29 cm
 9. Stan zachowania: dobry
 10. Miejsce przechowywania/właściciel: Archiwum Straży Granicznej w Szczecinie
 


do góry