Muzeum Polskich
Formacji Granicznych im. mjr. Władysława Raginisa Zbigniew Furgała -

Nawigacja

Zbigniew Furgała

18.03.2020

ppłk Zbigniew Furgała, s. Antoniego, urodził się w dniu 13 września 1926 roku w m. Pełcza, pow. Dubno, woj. wołyńskie. Tato pracował jako urzędnik państwowy, a mama Anna utrz ymywała dom. W latach 1932-1939 ukończył Szkołę Powszechną 7 klasową w Dubnie. W dniu 21 października 1950 roku zawarł związek małżeński z Krystyną z d. Żukowska. Mieli dwóch synów Ryszarda i Zbigniewa.
W dniu 20 czerwca 1943 roku został powołany do Wojska Polskiego i skierowany jako szeregowy żołnierz do 5 pp 2 DP. W dniach 10 września 1943 roku do 10 lutego 1944 roku uczęszczał i ukończył Oficerską Szkołę Piechoty Nr. 1 po niej wyznaczony został na stanowisko dowódcy plutonu CKM w 7 pp 3 DP. W późniejszym czasie pełnił obowiązki dowódcy plutonu i kompanii CKM w 3 pp 1 DP.
W dniu 12 września 1944 roku został ranny w klatkę piersiową podczas walk na Pradze w Warszawie, w dniu 20 kwietnia 1945 roku podczas forsowania Odry został ranny drugi raz. W 1946 roku ukończył Wyższą Szkołę Piechoty w Rembertowie dla dowódców batalionu i po niej został skierowany do Wojsk Ochrony Pogranicza. W dniu 13 listopada 1946 roku objął stanowisko dowódcy Grupy Manewrowej w 5 Oddziale Ochrony Pogranicza. Następnie pełnił obowiązki Komendanta Odcinka Nr 24, 41 – 9 Oddziału OP. W dniu 25 kwietnia 1948 roku wyznaczony został na stanowisko dowódcy 53 Samodzielnego Batalionu 19 Brygady OP, następnie pełnił obowiązki Szefa Sztabu w 21 Brygadzie WOP i 4 Brygadzie WOP. Z dniem 15 lipca 1954 roku został dowódcą 3 Brygady WOP, a w dniu 31 sierpnia 1960 roku dowódcą 19 Oddziału WOP.
W dniu 18 września 1961 roku wyznaczony został na stanowisko Komendanta Szkoły Oficerskiej WOP w Kętrzynie. Obowiązki te pełnił do dnia 4 stycznia 1967 roku. W późniejszym czasie wykonywał obowiązki służbowe w Wojewódzkim Sztabie Wojskowym do czasu odejścia ze służby. W dniu 30 czerwca 1970 roku został zwolniony z zawodowej służby wojskowej.
Zmarł w dniu 15 marca 2009 roku.
Za swoją postawę i zaangażowanie w walkach o wyzwolenie kraju był wyróżniony:
  • Krzyżem Walecznych
  • Krzyżem Grunwaldu
  • złotym Krzyżem Zasługi
  • orderem Sztandaru pracy klasy II
  • i innymi medalami resortowymi

Źródło: Biogram opracowano na podstawie materiałów udostępnionych przez Centralne Archiwum Wojskowe w Warszawie.

Opracował: Kajetan Szczepański


do góry