Muzeum Polskich
Formacji Granicznych im. mjr. Władysława Raginisa Witalis Kondratowicz -

Nawigacja

Witalis Kondratowicz

18.03.2020

ppłk Witalis Kondratowicz s. Zygmunta – narodowości polskiej. Urodził się w dniu 6 lipca 1896 w m. Macelany rejon Widze obwód Wilejka, dzisiejsza Białoruś. Rodzice byli rolnikami. W 1915 roku ukończył Szkołę Miejską 4 klasową w Widzewie. W 1916 roku ukończył Oficerską Szkołę w Pietergofie, w 1912 roku Wyższą Szkołę Oficerską w Smoleńsku, a następnie w 1932 roku Wojskową Akademię w Moskwie.

Ożenił się z Teodorą Piatidiesotnikową. W 1928 r. urodził się im syn Edward, rodzina w czasie wojny mieszkała w Gruzji w m. Manglisi.

Brał udział w latach 1915 – 1918 w I wojnie światowej. Jako dowódca kompanii 20 pułku 5 Dywizji Strzelców na froncie południowo-zachodnim i zachodnim.
Od kwietnia 1919 roku do czerwca 1920 roku w Armii Czerwonej pełnił obowiązki zastępcy dowódcy kompanii i obowiązki dowódcy kompanii 35 pułku 4 Dywizji Strzelców. W okresie od czerwca 1920 r. do lipca 1921 r. pełnił obowiązki słuchacza wyższych oficerskich pułków w m. Smoleńsk. Do lutego 1922 roku jest pomocnikiem Szefa Wydziału Zwiadu Brygady w m. Połocku. Do lutego 1923 roku pełni obowiązki instruktora w 3 Oficerskiej Szkole w m. Smoleńsku. Od lutego 1923 roku do maja 1929 roku służył w Oficerskiej Szkole we Władywostoku. Następnie skierowany został do Akademii Wojskowej im. "Frunzego” w Moskwie, którą kończy w maju 1932 roku. Po zakończeniu Akademii pełni obowiązki Szefa I Oddziału Sztabu 40 Dywizji Strzeleckiej na Dalekim Wschodzie. Od marca 1935 roku do lipca 1938 roku służy jako Szef Sztabu 106 pułku 36 Dywizji Strzeleckiej w m. Czyta. Do sierpnia 1941 roku pracuje jako Szef Wojskowej Katedry w Instytucie w m. Krasnodar, później do sierpnia 1942 roku pełni obowiązki dowódcy pułku miejskiego w tym mieście.

Od października 1942 roku pełni obowiązki Szefa Wydziału Wyszkolenia Machaczkalińskiej Szkoły Oficerskiej w m. Manglisi w Gruzji.

W dniu 16 maju 1943 roku zostaje przeniesiony do powstającego Wojska Polskiego na stanowisko Szefa I Oddziału 1 Dywizji Piechoty im. Tadeusza Kościuszki, od czerwca 1943 roku pełni obowiązki Szefa Sztabu 2 pp 1 DP. Od kwietnia 1944 roku do maja 1945 roku postawiony jest na stanowisku dowódcy 11pp 4 DP im. Jana Kilińskiego. W dniu 12 maja 1945 roku zostaje wyznaczony na stanowisko Kierownika Wyszkolenia Taktycznego w 3 Oficerskiej Szkole Piechoty, później od 21 września zostaje Dyrektorem Nauk w Centrum Wyszkolenia Piechoty. W dniu 20 października 1946 roku zostaje przeniesiony na stanowisko Komendanta Centrum Wyszkolenia Wojsk Ochrony Pogranicza.

W dniu 7 kwietnia 1944 roku awansowany został do stopnia pułkownika.

Brał udział w bitwie pod Lenino i wraz ze swoim pułkiem w działaniach wojennych przeszedł szlak bojowy od Wisły aż do Łaby. W toku działań był odznaczony:

  • Orderem Czerwonego Sztandaru 2 razy
  • Orderem Czerwonej Gwiazdy
  • Krzyżem Walecznych 2 razy
  • Krzyżem Odrodzenia 4 klasy
  • Złotym Krzyżem Zasługi

medalami wojennymi: za wyzwolenie Warszawy, za zasługi na polu chwały, za zwycięstwo i wolność, za Odrę, Nysę i Bałtyk, za wojnę z Niemcami.


Źródło: Biogram opracowano na podstawie materiałów udostępnionych przez Centralne Archiwum Wojskowe w Warszawie.

Opracował: Kajetan Szczepański


do góry