Muzeum Polskich
Formacji Granicznych im. mjr. Władysława Raginisa Wilhelm Kazimierz Weber -

Nawigacja

Wilhelm Kazimierz Weber

24.03.2022

płk Wilhelm Kazimierz Weber, s. Jakuba urodził się 22 lutego 1904 roku w m. Zabłocie, powiat Żywiec, w rodzinie robotniczej, mama Helena utrzymywała dom. W latach 1910-1914 ukończył Szkołę Powszechną 4 klasową, następnie w 1921 roku Wyższą Szkołę Realną 7 klasową w Żywcu. Ożenił się z Jadwigą z domu Pantoflińską, mieli dwoje dzieci: Marka urodzonego w dniu 22 lutego 1930 roku i Ewę urodzoną w dniu 28 października 1937 roku. Pierwsza żona zmarła w 1946 roku, później zawarł związek małżeński z Marią Zimińską w 1947 roku i w dniu 21 listopada 1947 roku urodził się im syn Jacek. W okresie od 1 września 1921 roku do 30 czerwca 1923 roku pracuje jako pracownik gazowni w Miejskiej gazowni w Żywcu. W dniu 1 września 1923 roku wstępuje do Oficerskiej Szkoły Piechoty w Warszawie, a w dniu 30 czerwca 1926 roku uzyskuje pierwszy stopień oficerski podporucznika. Jako dowódca plutonu i dowódca kompanii w okresie od 1 lipca 1926 roku do 27 sierpnia 1931 roku służy w 1 Pułku Strzelców Podhalańskich. W dniu 1 stycznia 1928 roku mianowany został na stopień porucznika.

Od 28 sierpnia 1931 roku do 31 stycznia 1937 roku pełni obowiązki jako komendant klasy, dowódca plutonu, dowódca kompanii w Szkole Podchorążych Piechoty w Ostrów – Komorowo. W dniu 6 czerwca 1935 roku mianowany jest na stopień kapitana. W okresie od 1 lutego 1937 roku do 25 lipca 1937 roku pełni obowiązki jako dowódca kompanii oficerskiej w Ośrodku Wyszkolenia Rezerwy Piechoty w Różanach. W dniu 26 lipca 1937 roku zostaje przeniesiony na stanowisko dowódcy kursów podoficerów zawodowych w 58 pp w Poznaniu. Wraz z tym pułkiem bierze udział w kampanii wrześniowej w bitwie pod Kutnem i nad Bzurą. W dniu 18 września dostaje się do niewoli niemieckiej. Przebywa w niewoli w obozie Osterrode do dnia 2 lipca 1940 roku, następnie w Woldenbergu do 30 stycznia 1945 roku. Jako żołnierz zawodowy w stopniu kapitana zostaje w dniu 6 czerwca 1945 roku przez RKU Żywiec powołany do Wojska Polskiego po zakończeniu II wojny światowej.

W okresie od 13 czerwca 1945 roku do 15 lipca 1946 roku pełnił obowiązki Kierownika Sekcji Wyszkolenia Bojowego w Departamencie Piechoty MON. W dniu 16 lipca zostaje wyznaczony na Komendanta Oficerskiej Szkoły Piechoty Nr 3 w Inowrocławiu.

W wojsku awansowany zostaje do stopnia:

  • majora w dniu 21 listopada 1945 roku,
  • podpułkownika w dniu 22 czerwca 1946 roku,
  • pułkownika w dniu 12 lipca 1947 roku.

W dniu 1 czerwca 1947 roku objął stanowisko Komendanta Centrum Wyszkolenia Wojsk Ochrony Pogranicza. Złożył ponownie przysięgę w dniu 7 grudnia 1947 roku. W dniu 23 grudnia 1949 roku zostaje zwolniony z Wojska Polskiego zgodnie z Rozkazem Pers. MON Nr. 105 z dnia 8 lutego 1950 roku.

W okresie służby odznaczony został:

  • Orderem Odrodzenia Polski 5 klasy,
  • złotym Krzyżem Zasługi,
  • Medalem Zwycięstwa i Wolności.

Po zwolnieniu z wojska pełnił obowiązki kierownika sanatorium w Połczynie Zdrój, był przewodniczącym Miejskiej Rady Narodowej w Połczynie Zdrój. Zmarł w 1976 roku i pochowany został na cmentarzu w Połczynie Zdrój w Alej Zasłużonych .

W czasie rozmowy z Panem Markiem Weberem w dniu 28 maja 2009 roku syn wspomina, że gdy tato służył w WOP-ie rodzina mieszkała w koszarach białych w Ostródzie, obecnie budynki zajmuje Wojskowa Komenda Uzupełnień. Miał wtedy 17 lat i pamięta, że po zwolnieniu ojca z wojska jako ,,niepoprawnie politycznego” czuł się załamany nerwowo, niepotrzebny, wiedział że była to prowokacja. Specjalnie zrobiona praca przez oficerów informacji, którzy wykorzystali zawieszenie krzyży w izbach żołnierskich do zwolnienia go ze stanowiska.

Podwójna klęska przeżywana osobiście - niedawna wojenna przegrana kampania wrześniowa, pobyt w oflagu i po wojnie od swoich, brak zaufania to wszystko mogło i załamywało najtwardszych.


Źródło: Biogram opracowano na podstawie materiałów udostępnionych przez Archiwum SG w Szczecinie oraz wspomnień rodzinnych Pana Marka Webera

Opracował: Kajetan Szczepański


do góry