Muzeum Polskich
Formacji Granicznych im. mjr. Władysława Raginisa Sylwester Kościak -

Nawigacja

Sylwester Kościak

18.03.2020

płk Sylwester Kościak, s. Józefa urodził się 10 czerwca 1923 roku w m. Będzin powiat Małobądź w rodzinie górniczej. Ukończył w 1937 roku Szkołę Powszechną 7 klasową w Piaskach, a później w 1949 roku Liceum Ogólnokształcące w Ostródzie.
W okresie od maja do lipca 1940 roku pracował w kopalni rudy żelaznej w m. Gerbharzhagen k. Salzgietter, następnie od maja do lipca 1941 roku w kopalni węgla. Od września 1944 roku do 27 stycznia 1945 roku służył w Armii Ludowej jako szeregowiec.
W dniu 12 kwietnia 1947 roku zawarł związek małżeński z Cecylią z domu Szczerba. Mieli dzieci: córkę Hannę urodzoną w dniu 30 września 1957 roku i syna Mariusza urodzonego w dniu 2 kwietnia 1959 roku.
W dniu 9 kwietnia 1945 roku został powołany do Wojska Polskiego i skończył w dniu 9 września 1945 roku Centralną Szkołę Oficerów Politycznych w Łodzi. W dniu 4 września 1945 roku awansowany został na pierwszy stopień oficerski – podporucznika. W dniu 7 maja 1946 roku awansował do stopnia porucznika. Do 1 kwietnia 1947 roku pełnił obowiązki zastępcy dowódcy kompanii w Oficerskiej Szkole Piechoty Nr 3 w Inowrocławiu. Później został przeniesiony do Centrum Wyszkolenia WOP.

Na kolejne stopnie wojskowe był awansowany w dniach:

  • kapitana w dniu 30 grudnia 1949 r.
  • majora w dniu 16 lipca 1954 r.
  • podpułkownika w dniu 7 października 1958 r.
  • pułkownika w dniu 28 września 1963 r.
Ukończył 2 letnią Szkołę Partyjną KC PZPR w okresie od września 1952 roku do października 1954 roku.
W szkole CW WOP pełnił obowiązki: zastępcy dowódcy kompanii ds. politycznych, oficera ewidencji politycznej, starszego instruktora organizacji politycznej, zastępcy Szefa Wydziału Politycznego, zastępcy Komendanta ds. politycznych.
W okresie od dnia 1 listopada 1959 rok do 1 października 1960 roku pełnił czasowo obowiązki Komendanta Oficerskiej Szkoły WOP. W szkole służył do 11 czerwca 1963 roku na stanowisku zastępcy Komendanta ds. politycznych.
Następnie przeszedł do Dowództwa WOP i pracował w aparacie politycznym do 31 stycznia 1978 roku, ostatnio na stanowisku zastępcy Szefa Zarządu Politycznego.

Za służbę i wzorowe wykonywanie obowiązków odznaczony był:
  • Krzyżem kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski w dniu 1 października 1963 r.
  • Krzyżem oficerskim Orderu Odrodzenia Polski w dniu 13 stycznia 1972 r.
  • złotym Krzyżem Zasługi w dniu 17 lipca 1956 r.
  • srebrnym Krzyżem Zasługi w dniu 11 października 1946 r.
  • i innymi medalami resortowymi i odznakami jubileuszowymi.

Zmarł w dniu 11 lutego 2001 roku.


Źródło: Biogram opracowano na podstawie materiałów udostępnionych przez Centralne Archiwum Wojskowe w Warszawie.

Opracował: Kajetan Szczepański


do góry