Muzeum Polskich
Formacji Granicznych im. mjr. Władysława Raginisa Stanisław Majcher -

Nawigacja

Stanisław Majcher

18.03.2020

płk Stanisław Majcher, s. Franciszka urodził się w dniu 29 września 1925 roku w m. Przeworsku (województwo rzeszowskie),w rodzinie robotniczej. Przed wojskiem pracował jako pracownik fizyczny podczas regulacji rzeki Mleczki w Przeworsku. W latach 1942-43 wywieziony został do Niemiec na roboty i pracował w blachowni k. Kędzierzyna. Do 15 września 1944 roku pracował jako uczeń ślusarski w Zakładach Mechanicznych w Przeworsku.
W dniu 4 listopada 1944 roku został powołany do Wojska Polskiego i skierowany do Oficerskiej Szkoły Broni Pancernej, którą ukończył 27 maja 1945 roku. Po skończeniu szkoły skierowany został na stanowisko zastępcy dowódcy kompanii ds. polityczno-wychowawczych w 7 Sam. Pułk Ciężkich Czołgów.
W dniu 30 października 1945 roku został przeniesiony na stanowisko zastępcy komendanta 62 strażnicy WOP ds. politycznych. Od tego czasu pełnił służbę w wojska Ochrony Pogranicza na różnych stanowiskach: instruktora Batalionu Szkolnego, zastępcy ds. politycznych w MPPK Szczecin, oficera politycznego w 14 Kom. Odcinka, oficera politycznego w 13 Kom. Odcinka, instruktora propagandy i agitacji w 8 Brygadzie WOP, zastępcy Szefa Wydziału Politycznego w 12 Brygadzie WOP, zastępcy Szefa Wydziału Politycznego w 16 Brygadzie WOP, Szefa Oddziału Organizacyjnego w Dowództwie WOP, zastępcy Szefa Zarządu Politycznego w Dowództwie WOP.
W dniu 22 czerwca 1948 roku zawarł związek małżeński z Ireną z d. Lemieszek, z którą miał córkę Krystynę urodzona w dniu 12 marca 1949 roku i syna Ryszarda urodzonego w dniu 28 maja 1950 roku.
W latach 1959-1966 zaocznie uczęszczał do Wojskowej Akademii Politycznej im. F. Dzierżyńskiego, gdzie uzyskał tytuł magistra pedagogiki.
W dniu 6 maja 1972 roku został wyznaczony na stanowisko Komendanta Ośrodka Wyszkolenia Wojsk Wewnętrznych w Kętrzynie, które pełnił do dnia zakończenia służby w WOP w dniu 5 lipca 1978 roku.

Za służbę i wzorowe wykonywanie obowiązków odznaczony był:

  • Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski w dniu 1 października 1963 r.
  • Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski w dniu 13 stycznia 1972 r.
  • złotym Krzyżem Zasługi w dniu 17 lipca 1956 r.
  • srebrnym Krzyżem Zasługi w dniu 11 października 1946 r.
  • i innymi medalami resortowymi i odznakami jubileuszowymi.

Zmarł w dniu 20 marca 2001 roku.


Źródło: Biogram opracowano na podstawie materiałów udostępnionych przez Centralne Archiwum Wojskowe w Warszawie.

Opracował: Kajetan Szczepańskido góry