Muzeum Polskich
Formacji Granicznych im. mjr. Władysława Raginisa Ryszard Bartoszewicz -

Nawigacja

Ryszard Bartoszewicz

08.10.2021

płk Ryszard Bartoszewicz, urodził się w dniu 1 stycznia 1937 roku w m. Oszniana woj. wileńskie. Rodzice byli pochodzenia robotniczego. W 1947 roku w ramach repatriacji rodzina powróciła do Polski i zamieszkała w Braniewie, gdzie ukończył szkołę podstawową i liceum ogólnokształcące.
W 1955 roku wstąpił do Oficerskiej Szkoły WOP w Kętrzynie, którą ukończył w 1958 roku.
Po skończeniu szkoły dostał przydział do strażnicy WOP Orle w batalionie granicznym Szklarska Poręba, w Łużyckiej Brygadzie WOP, na stanowisko zastępcy dowódcy strażnicy ds. liniowych, a po roku został jej dowódcą. W 1961 roku został przeniesiony na stanowisko dowódcy strażnicy Markocice, batalionu WOP Bogatynia. W okresie późniejszym skierowano go na studia Akademii Sztabu Generalnego, które ukończył w 1969 roku.
Po skończeniu ASG został wyznaczony do pracy w Szefostwie WOP – które podlegało pod GIOTK, na stanowisko pomocnika Szefa Wydziału Szkolenia, a później na pomocnika Szefa Wydziału Operacyjnego Oddziału Operacyjno Szkoleniowego. Kierownikiem tego Oddziału był płk Kasztelan.
Gdy powstało Dowództwo WOP, zmienił stanowisko na pomocnika Szefa Oddziału Szkolenia. Rozpoczął również studia w WAP na wydziale pedagogiki, który ukończył w 1973 roku. W 1972 roku został dowódcą batalionu WOP w Zgorzelcu, pełniąc służbę do 1974 roku. Wyznaczono go na stanowisko Szefa Sztabu Łużyckiej Brygady WOP, od 1976 roku został dowódcą tej Brygady. Stanowisko to pełnił do 1978 roku.
Po 20 latach służby na granicy skierowano go na stanowisko Komendanta Ośrodka Szkolenia WOP, a następnie Komendanta CS WOP. Wykonując te obowiązki w 1985 roku zakończył służbę w ochronie granicy Polski.
Po 35 latach wysługi pożegnał się z mundurem WOP w stopniu pułkownika, za swoją służbę dla kraju został odznaczony najwyższym odznaczenie jakim jest dla pułkownika Order Kawalerski OOP, oprócz tego otrzymał wiele medali resortowych i państwowych.

Źródło: Biogram opracowano na podstawie ustnego przekazu Pana Komendanta dla autora artykułu.

Opracował: Kajetan Szczepański


do góry