Muzeum Polskich
Formacji Granicznych im. mjr. Władysława Raginisa Michał Kobylański -

Nawigacja

Michał Kobylański

18.03.2020

ppłk Michał Kobylański, s. Józefa, urodził się w dniu 6 listopada 1919 roku w m. Obertyn. Szkołę powszechną 7 klasową skończył w 1933 roku i uczęszczał do Szkoły Handlowej w Stanisławowie, którą ukończył w 1936 roku.
Po wojnie ukończył Gimnazjum Ogólne w Głubczycach w 1948 roku.
W okresie od listopada 1940 roku do grudnia 1943 roku służył w Armii Czerwonej w 153 samodzielnej kompanii strzeleckiej i 124 zapasowym pp.
Po przeniesieniu do Wojska Polskiego przydzielony został do 4 pp 1DP jako zastępca dowódcy plutonu ckm. Brał udział w walkach nad Odrą jako dowódca kompanii ckm 7 pp 3DP w okresie od lipca 1944 roku do kwietnia 1945 roku. Do grudnia 1946 roku służy w 6 Sam. Bat. Int., następnie został przeniesiony do 1 Oddziału ochrony Pogranicza na stanowisko kierownika I sekcji, od sierpnia do grudnia 1947 roku pełnił obowiązki komendanta 37 Odcinka WOP.
W grudniu 1947 roku złożył ponownie przysięgę wojskową.
W latach 1947 – 1949 pełnił obowiązki dowódcy batalionu 69 Sam. BOP. Po skończeniu ASG skierowany został do OS WOP na stanowisko Dyrektora Nauk, które obowiązki wykonuje do dnia 1 marca 1955 roku, kiedy to objął obowiązki Komendanta Szkoły i pełni je do dnia 10 listopada 1957 roku.
W wojsku ukończył Oficerską Szkołę Piechoty Nr 1 w Riazaniu w okresie od listopada do grudnia 1943 roku, następnie Akademię Wojenną im. Frunzego w Moskwie w okresie od lutego do maja 1945 roku i Kurs Wyższy Strzelecko-Taktyczny w okresie od czerwca do września 1945 roku. W Wojsku Polskim od 1 września 1949 roku do 1 listopada 1952 roku uczęszczał do Akademii Sztabu Generalnego w Rembertowie.
W dniu 4 grudnia 1959 roku zakończył służbę w Wojska Ochrony Pogranicza.

W okresie służby był wyróżniony:

  • Krzyżem Walecznym
  • Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski
  • Złotym Krzyżem Zasługi

i innymi medalami i odznaczeniami resortowymi.


Źródło: Biogram opracowano na podstawie materiałów udostępnionych przez Archiwum SG w Szczecinie.

Opracował: Kajetan Szczepański


do góry