Muzeum Polskich
Formacji Granicznych im. mjr. Władysława Raginisa Józef Sawczuk -

Nawigacja

Józef Sawczuk

18.03.2020

płk Józef Sawczuk, s. Stanisława, urodził się w dniu 22 listopada 1926 roku w Warszawie. W rodzinie robotniczej, ojciec zmarł w niewoli w 1940 roku.
W latach 1933-1940 ukończył Szkołę Podstawową 7 klasową w Warszawie. Następnie uczęszczał do Gimnazjum Handlowego, a w 1948 roku ukończył Liceum Ogólnokształcące w Legnicy.
W dniu 28 kwietnia 1948 roku zawarł związek małżeński z Ireną z d. Dembowska, z którą miał syna Andrzeja urodzonego w dniu 11 kwietnia 1957 roku.
W dniu 22 listopada 1944 roku wstąpił do Wojska Polskiego jako ochotnik. Przeszedł przeszkolenie i 31 grudnia 1945 roku ukończył Oficerską Szkołę Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego. W latach 1957-1960 uczęszczał do Akademii Sztabu Generalnego. Jego przebieg służby wojskowej związany jest od samego początku z wojskami KBW. Pełnił obowiązki służbowe:
  • jako major wykładowca Wydziały Strzeleckiego w OS KBW,
  • w stopniu pułkownika pełnił obowiązki zastępcy Szefa IV Oddziału KBW,
  • następnie był oficerem do zadań specjalnych przy Dowódcy Wojsk Wewnętrznych,
  • w dniu 1 października 1960 roku objął obowiązki Szefa Sztabu 11 Dolnośląskiego Pułku KBW,
  • w dniu 24 września 1962 roku objął obowiązki Zastępcy Komendanta Ośrodka Szkolenia KBW.
  • w dniu 16 czerwca 1967 roku został przeniesiony do Wojsk Ochrony Pogranicza i wyznaczony na stanowisko Komendanta Oficerskiej Szkoły WOP. Obowiązki te pełni do dnia 30 września 1970 roku.
  • w latach 1970-1972 pełnił obowiązki Komendanta Ośrodka Szkolenia Wojsk Wewnętrznych i został przeniesiony do Dowództwa WOPK na stanowisko Szefa Oddziału, które pełnił do chwili zwolnienia z zawodowej służby wojskowej w dniu 26 października 1988 roku.
Był odznaczony wieloma medalami resortowymi i państwowymi oraz najwyższym Krzyżem Komandorski Orderu Odrodzenia Polski w dniu 4 września 1986 roku.

Źródło: Biogram opracowano na podstawie materiałów udostępnionych przez Centralne Archiwum Wojskowe w Warszawie.

Opracował: Kajetan Szczepański


do góry