Muzeum Polskich
Formacji Granicznych im. mjr. Władysława Raginisa Jerzy Okrzeja -

Nawigacja

Jerzy Okrzeja

18.03.2020

płk Jerzy Okrzeja, s. Szczepana urodził się w dniu 2 stycznia 1945 roku w m. Soboń, pow. Wegrów, woj. warszawskie. Ukończył 7 klasową Szkołę Powszechną w pow. Siedleckim, pracował jako kowal w warsztacie kowalskim do czasu powołania do wojska.
Powołany został do Wojska Polskiego w dniu 10 lutego 1945 roku, ukończył Oficerską Szkołę Piechoty Nr 2 i w dniu 20 października 1945 roku awansowany został na stopień chorążego. W 1949 roku ukończył Kurs Kontrolerski GPK, a w 1951 roku uczęszczał do Wyższej Szkoły Piechoty w Rembertowie.
W 1956 roku zdał maturę w Liceum Ogólnokształcącym w Kętrzynie, a w dniu 3 lipca 1967 roku zdobył dyplom Uniwersytetu Warszawskiego i tytuł magistra pedagogiki.
Jego służba w WOP-ie rozpoczęła się od objęcia stanowiska Komendanta 88 Strażnicy 24 Samodzielnego Batalionu Ochrony Pogranicza 12 Brygadzie OP. W latach 1949-1950 pełnił obowiązki Kierownika Miejskiego GPK w Kołobrzegu. W dniu 14 lipca 1951 roku skierowany został do Oficerskiej Szkoły WOP na stanowisko pomocnika Szefa Wydziały Szkolenia. W późniejszym czasie pełnił obowiązki starszego pomocnika, Kierownika Cyklu Ogólnowojskowego i Dyrektora Nauk.
W okresie od 1 grudnia 1966 roku do 6 sierpnia 1967 roku pełnił obowiązki Komendanta Oficerskiej Szkoły WOP. Zostaje przeniesiony w 1967 roku do Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Zmechanizowanych we Wrocławiu na stanowisko zastępcy Komendanta ds. Wojsk Ochrony Pogranicza.
W latach 1972-1978 pracował jako Szef Sztabu, zastępca dowódcy Brygady ds. liniowych w 5 Sudeckiej Brygadzie WOP.
W dniu 22 kwietnia 1978 roku został zwolniony ze służby wojskowej.

Źródło: Biogram opracowano na podstawie materiałów udostępnionych przez Archiwum Straży Granicznej w Szczecinie.

Opracował: Kajetan Szczepański


do góry