Muzeum Polskich
Formacji Granicznych im. mjr. Władysława Raginisa Franciszek Sawicki -

Nawigacja

Franciszek Sawicki

18.03.2020

płk Franciszek Sawicki, s. Adama. Urodził się 25 listopada 1925 roku w Grodnie. Pochodził z rodziny robotniczej. Szkołę Powszechną 7 klasową ukończył w 1939 roku w Grodnie, następnie w latach 1951-1956 Liceum Ogólnokształcące w Kętrzynie.
W dniu 19 listopada 1946 roku zawarł związek małżeński z Zofią z domu Jastrzębska. Mieli troje dzieci: Wiesławę urodzoną w dniu 1 grudnia 1947 roku, Jerzego urodzonego w dniu 10 lipca 1950 roku, Jana urodzonego w dniu 20 maja 1952 roku.
Do wojska wstąpił 20 maja 1943 roku.
W dniu 13 października 1943 roku brał udział w bitwie pod Lenino w stopniu szeregowego. 5 grudnia 1943 roku ukończył Oficerską Szkołę Piechoty w Riazaniu. Jako dowódca kompanii 4 pp 2DP brał udział w walkach od Wisły aż do Łaby w okresie od 20 sierpnia 1944 roju do 9 maja 1945 roku.
W dniu 3 listopada 1946 roku ukończył Centrum Wyszkolenia Piechoty, a w dniu 30 sierpnia 1960 roku Akademię Sztabu Generalnego.
W swojej karierze wojskowej zajmował szereg stanowisk służbowych, które dawały mu doświadczenie w szkoleniu i kierowaniu żołnierzami. Pełnił obowiązki:
  • szeregowego żołnierza w 1 DP 1 pp w 1943 r.
  • dowódcy plutonu strzeleckiego w 2 DP 6 pp w 1944 r.
  • dowódcy kompanii szkolnej batalionu szkolnego 2 DP w 1945 r.
  • komendanta szkoły podoficerskiej 4 pp w 1946 r.
  • komendanta szkoły podoficerskiej w 6 DP 18 pp w 1947 r.
W dniu 9 lutego 1947 roku przeniesiony został do Wojsk Ochrony Pogranicza na stanowisko dowódcy 31 Batalionu Ochrony Pogranicza w 15 Brygadzie OP. W tej Brygadzie służył do 20 marca 1953 roku, kiedy został przeniesiony do Oficerskiej Szkoły WOP na stanowisko wykładowcy cyklu ogniowego.
Od dnia 1 września 1960 roku pełnił obowiązki Komendanta Szkoły WOP w Kętrzynie do dnia 5 października 1961 roku. W późniejszym okresie czasu został przeniesiony na stanowiska służbowe w Dowództwie WOP i Ministerstwie Budownictwa i Przem. Mat. Bud..
W dniu 3 lipca 1974 roku został zwolniony z zawodowej służby wojskowej.

Zmarł w dniu 22 października 1992 roku.


Źródło: Biogram opracowano na podstawie materiałów udostępnionych przez Centralne Archiwum Wojskowe w Warszawie.

Opracował: Kajetan Szczepański


do góry