Muzeum Polskich
Formacji Granicznych im. mjr. Władysława Raginisa Aleksander Romanow -

Nawigacja

Aleksander Romanow

18.03.2020

płk Aleksander Romanow, s. Mikołaja, Rosjanin urodził się 18 sierpnia 1922 roku w m. Swierdłowsk, w rodzinie robotniczej. Wychowywany był w sierocińcu. Ukończył Szkołę Powszechną 7 klasową i przez 2 lata uczęszczał do Technikum Samochodowego. W dniu 6 kwietnia 1936 roku został powołany do Armii Czerwonej. W okresie od 1937 roku do czerwca 1938 roku wychowywał się w Pułkowej Szkole w m. Ługi. Do grudnia 1940 roku uczęszczał do Szkoły Samochodowej Traktorzystów w m. Ulanowsk. W 1941 roku brał udział w walkach na północno-zachodnim froncie, w 1942 roku walczył pod Stalingradem, w 1943 roku pod Stebną. Był czterokrotnie ranny. Ożenił się z Leokadią Romanowicz i mieli dwoje dzieci Olgę i Pawła. Rodzina mieszkała w m. Sumy. W dniu 25 maja 1944 roku skierowany został do Wojska Polskiego. Początkowo w stopniu porucznika pełnił obowiązki Naczelnika Warsztatów Samochodowych. W dniu 15 lutego 1951 roku został wyznaczony na stanowisko Komendanta Ośrodka Szkolenia WOP. W 1955 roku został odwołany ze stanowiska i powrócił do ZSRR.


Źródło: Biogram opracowano na podstawie materiałów udostępnionych przez Centralne Archiwum Wojskowe w Warszawie.

Opracował: Kajetan Szczepański


do góry