Muzeum Polskich
Formacji Granicznych im. mjr. Władysława Raginisa Jerzy Szaper -

Nawigacja

Jerzy Szaper

25.02.2020

kpt. Jerzy Szaper (ur. 28 VIII 1893 w Jarosławiu). Służba w 2. Legii Rycerskiej I Korpusu Polskiego; służba w 4. Dywizji Strzelców Polskich, 12. Pułku Strzelców Polskich we Francji oraz 54. pułku piechoty Strzelców Kresowych; żołnierz w wojnie polsko - bolszewickiej; w dyspozycji szefa Oddziału Służby Granicznej Korpusu Ochrony Pogranicza w Warszawie (1932); oficer kontrwywiadu Placówki Wywiadowczej nr 6 Korpusu Ochrony Pogranicza „Łuniniec" (1932), Placówki Wywiadowczej nr 11 KOP Korpusu Ochrony Pogranicza „Wołożyn"; oficer eksponowany w Oranach w Placówce Wywiadowczej nr 1 Korpusu Ochrony Pogranicza „Suwałki" (1933); referent Placówki Wywiadowczej nr 1 Korpusu Ochrony Pogranicza „Grodno" (od 1934); przeniesiony do 60. Pułku Piechoty Wielkopolskiej (1935), oficer mobilizacyjny pułku (1939); internowany na Litwie.


Biogram zamieszczony w: Aparat bezpieczeństwa wewnętrznego wobec żołnierzy Korpusu Ochrony Pogranicza i funkcjonariuszy Straży Granicznej, Warszawa 2013, s. 166.


do góry