Muzeum Polskich
Formacji Granicznych im. mjr. Władysława Raginisa Kazimierz Juchniewicz -

Nawigacja

Kazimierz Juchniewicz

24.02.2020

kpt. Kazimierz Juchniewicz (ur. 4 II 1901 w Osiecznej, zm. 06 V 1976 w Szczecinie). Absolwent Wielkopolskiej Szkoły Podchorążych Piechoty w Poznaniu (1920); służba w 6. Pułku Strzelców Wielkopolskich (od 1919), 49. pułku piechoty (od 1920), w 11. Batalionie Granicznym Korpusu Ochrony Pogranicza (1927-1928), Batalionie Korpusu Ochrony Pogranicza „Dederkały" (1928-1933); służba w 69. pułku piechoty; słuchacz kursu informacyjno-wywiadowczego Oddziału II Sztabu Głównego Wojska Polskiego (1934), na praktyce w Samodzielnym Referacie Informacyjnym Dowództwa Okręgu Korpusu nr VII w Poznaniu (1934); służba w 51. pułku piechoty (1938-1939): referent, kierownik Samodzielnego Referatu Technicznego Oddziału II Sztabu Głównego Wojska Polskiego (1939) w Rumunii (IX 1939), oficer Ekspozytury „R" Oddziału II Sztabu Naczelnego Wodza w Bukareszcie; we Francji (1939-1940), ewakuowany do Wielkiej Brytanii (VI 1940); w Polsce (od X 1947); prokurent w Przedsiębiorstwie Robót Elektrycznych w Szczecinie, Centralnego Biura Studiów i Projektów Budownictwa Przemysłowego; aresztowany przez funkcjonariuszy Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Szczecinie (21 XI 1951); wyrokiem Sądu Wojewódzkiego dla miasta stołecznego Warszawy skazany na 4 lata i 6 miesięcy więzienia, na mocy amnestii z 28 II 1947 r. karę zmniejszono do 2 lat i 3 miesięcy więzienia (28 I 1954); zwolniony (21 II 1954).

Biogram zamieszczony w: Aparat bezpieczeństwa wewnętrznego wobec żołnierzy Korpusu Ochrony Pogranicza i funkcjonariuszy Straży Granicznej, Warszawa 2013, s. 343 -344.


do góry