Muzeum Polskich
Formacji Granicznych im. mjr. Władysława Raginisa Władysław Czaja -

Nawigacja

Władysław Czaja

17.03.2020

kpt. Władysław Czaja (ur. 26 II 1899 w Słupi Starej). Żołnierz batalionu mostowego w Sandomierzu (1919); słuchacz szkoły podoficerskiej w twierdzy Modlin, następnie w Szkole Podchorążych Piechoty w Warszawie (1919); służba w 5. kompanii telegraficznej w Krakowie (1920); słuchacz Szkoły Wojsk Łączności w Zegrzu; przeniesiony do 3. kompanii telegraficznej w Kielcach(1920); słuchacz Wielkopolskiej Szkoły Podchorążych Piechoty w Bydgoszczy (1920-1921); młodszy oficer kompanii 24. pułku piechoty (od 1921); odkomenderowany na kurs do Centralnej Szkoły Karabinów Maszynowych w Chełmie; instruktor Okręgowej Szkoły Łączności nr 2 w Krasnymstawie (1922); ponownie w 24. pułku piechoty (od 1926), następnie w 18. pułku piechoty i Korpusu Ochrony Pogranicza; zastępca oficera mobilizacyjnego 65. pułku piechoty (do 1939).

Biogram zamieszczony w: Aparat bezpieczeństwa wewnętrznego wobec żołnierzy Korpusu Ochrony Pogranicza i funkcjonariuszy Straży Granicznej, Warszawa 2013, s. 163.


do góry