Muzeum Polskich
Formacji Granicznych im. mjr. Władysława Raginisa Stanisław Berak -

Nawigacja

Stanisław Berak

20.02.2020

kpt. Stanisław Berak (ur. 3 XII 1895), Żołnierz 25. pułku piechoty, 50. pułku piechoty; służba w wywiadzie Korpusu Ochrony Pogranicza; oficer placówki wywiadowczej w Czerniowcach (1939); w kampanii francuskiej (1940) dowódca 6. kompanii II batalionu 2. Pułku Grenadierów Wielkopolskich im. B. Chrobrego.

Biogram zamieszczony w: Aparat bezpieczeństwa wewnętrznego wobec żołnierzy Korpusu Ochrony Pogranicza i funkcjonariuszy Straży Granicznej, Warszawa 2013, s. 59.


do góry