Muzeum Polskich
Formacji Granicznych im. mjr. Władysława Raginisa Dokumentacja -

Nawigacja

Dokumentacja

Dokumentacja

Izabela Skowrońska
01.06.2022

 

pdf 
 1. Tytuł: Statut Stowarzyszenia „Samopomoc Straży Granicznej”
 2. Treść: statut określający: cele i zadania stowarzyszenia, prawa i obowiązki członków, fundusze stowarzyszenia, walne zgromadzenia delegatów, zarząd, likwidację stowarzyszenia
 3. Hasła przedmiotowe: Straż Graniczna, związki i stowarzyszenia
 4. Wytwórca: Straż Graniczna
 5. Czas powstania: 30.10.1929 r.
 6. Miejsce sporządzenia: Polska, Warszawa
 7. Materiał i technika wykonania: maszynopis
 8. Wymiary: 10 x15,5 cm.
 9. Stan zachowania: dobry
 10. Miejsce przechowywania/właściciel: Archiwum Straży Granicznej w Szczecinie
pdf 
 1. Tytuł: sprawozdanie
 2. Treść: sprawozdanie z pobytu 15 Żeńskiej Drużyny Harcerskiej z Poznania w obozie w Ludwipolu (na terenie Batalionu Korpusu Ochrony Pogranicza „Bereźne”) w lipcu 1932 r.
 3. Hasła przedmiotowe: Korpus Ochrony Pogranicza, związki i stowarzyszenia
 4. Wytwórca: Korpus Ochrony Pogranicza
 5. Czas powstania: 1932 r.
 6. Miejsce sporządzenia: Polska
 7. Materiał i technika wykonania: maszynopis
 8. Wymiary: 21 x 29,5 cm
 9. Stan zachowania: dobry
 10. Miejsce przechowywania/właściciel: Archiwum Straży Granicznej w Szczecinie
pdf 
 1. Tytuł: statut
 2. Treść: statut stowarzyszenia „Bursa dla dzieci oficerów i szeregowych Straży Granicznej”
 3. Hasła przedmiotowe: Straż Graniczna, związki i stowarzyszenia
 4. Wytwórca: Straż Graniczna
 5. Czas powstania: 15.01.1935 r.
 6. Miejsce sporządzenia: Polska, Lwów
 7. Materiał i technika wykonania: maszynopis
 8. Wymiary: 21 x 29,5 cm
 9. Stan zachowania: dobry
 10. Miejsce przechowywania/właściciel: Archiwum Straży Granicznej w Szczecinie
 


do góry