Muzeum Polskich
Formacji Granicznych im. mjr. Władysława Raginisa Imieniny Marszałka Piłsudskiego -

Nawigacja

Imieniny Marszałka Piłsudskiego

27.03.2020

pdf 
 1. Tytuł: rozkaz kierownika Śląskiego Inspektoratu Okręgowego Straży Granicznej nr 9 z 19.03.1931 r.
 2. Treść: rozkaz okolicznościowy wydany przez inspektora Wacława Spilczyńskiego (kierownika Śląskiego Inspektoratu Okręgowego SG) z okazji imienin Marszałka Józefa Piłsudskiego
 3. Hasła przedmiotowe: Straż Graniczna, udział w życiu publicznym
 4. Wytwórca: Śląski Inspektorat Okręgowy Straży Granicznej
 5. Czas powstania: 19.03.1931 r.
 6. Miejsce sporządzenia: Polska, Katowice
 7. Materiał i technika wykonania: maszynopis
 8. Wymiary: 20 x 33 cm.
 9. Stan zachowania: dobry
 10. Miejsce przechowywania/właściciel: Archiwum Straży Granicznej w Szczecinie
pdf 
 1. Tytuł: rozkaz kierownika Śląskiego Inspektoratu Okręgowego Straży Granicznej nr 11 z 14.03.1935 r.
 2. Treść: rozkaz okolicznościowy wydany przez nadinspektora Wacława Spilczyńskiego (kierownika Śląskiego Inspektoratu Okręgowego SG) z okazji imienin Marszałka Józefa Piłsudskiego, zawierający szkic profilu Marszałka
 3. Hasła przedmiotowe: Straż Graniczna, udział w życiu publicznym
 4. Wytwórca: Śląski Inspektorat Okręgowy Straży Granicznej
 5. Czas powstania: 14.03.1935 r.
 6. Miejsce sporządzenia: Polska, Katowice
 7. Materiał i technika wykonania: maszynopis
 8. Wymiary: 21 x 29 cm.
 9. Stan zachowania: dobry
 10. Miejsce przechowywania/właściciel: Archiwum Straży Granicznej w Szczecinie
pdf 
 1. Tytuł: rozkaz okolicznościowy nr 12 z 16.03.1935 r.
 2. Treść: rozkaz okolicznościowy Śląskiego Inspektoratu Okręgowego Straży Granicznej wydany z okazji imienin Marszałka Józefa Piłsudskiego, zawierający życzenia Komendanta Straży Granicznej płk. Jana Gorzechowskiego oraz szkic przedstawiający wizerunek Marszałka
 3. Hasła przedmiotowe: Straż Graniczna, udział w życiu publicznym
 4. Wytwórca: Śląski Inspektorat Okręgowy Straży Granicznej
 5. Czas powstania: 16.03.1935 r.
 6. Miejsce sporządzenia: Polska, Katowice
 7. Materiał i technika wykonania: maszynopis
 8. Wymiary: 21 x 29 cm.
 9. Stan zachowania: dobry
 10. Miejsce przechowywania/właściciel: Archiwum Straży Granicznej w Szczecinie
pdf 
 1. Tytuł: odczyt z okazji imienin Pierwszego Marszałka Józefa Piłsudskiego
 2. Treść: odczyt autorstwa dr. inż. Jana Podgórnego, członka Zarządu Okręgu Śląskiego Związku Legionistów Polskich w Katowicach, prezentujący życiorys Józefa Piłsudskiego. Odczyt przygotowany z okazji obchodów imienin Marszałka Józefa Piłsudskiego dnia 19.03.1935 r.
 3. Hasła przedmiotowe: Straż Graniczna, udział w życiu publicznym
 4. Wytwórca: Śląski Inspektorat Okręgowy Straży Granicznej
 5. Czas powstania: 19.03.1935 r.
 6. Miejsce sporządzenia: Polska, Katowice
 7. Materiał i technika wykonania: maszynopis
 8. Wymiary: 20 x 33 cm.
 9. Stan zachowania: dobry
 10. Miejsce przechowywania/właściciel: Archiwum Straży Granicznej w Szczecinie
pdf 
 1. Tytuł: odczyt z okazji imienin Pierwszego Marszałka Józefa Piłsudskiego
 2. Treść: odczyt autorstwa Janusza Bernatta, sekretarza Okręgu Śląskiego Związku Legionistów Polskich w Katowicach, prezentujący życiorys Józefa Piłsudskiego. Odczyt przygotowany z okazji obchodów imienin Marszałka Józefa Piłsudskiego dnia 19.03.1935 r.
 3. Hasła przedmiotowe: Straż Graniczna, udział w życiu publicznym
 4. Wytwórca: Śląski Inspektorat Okręgowy Straży Granicznej
 5. Czas powstania: 19.03.1935 r.
 6. Miejsce sporządzenia: Polska, Katowice
 7. Materiał i technika wykonania: maszynopis
 8. Wymiary: 20 x 33 cm.
 9. Stan zachowania: dobry
 10. Miejsce przechowywania/właściciel: Archiwum Straży Granicznej w Szczecinie

do góry